ประเภทของสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ

ประเภทของสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ

ประเภทของสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำเป็นระบบที่นำพาน้ำเสียออกสู่ระบบการบำบัดหรือรอทำการบำบัด ดังนั้นในบางครั้งจึงอาจมีสิ่งแปลกปลอมมากับน้ำเสียดังกล่าวด้วย เป็นสาเหตุของการอุดตันซึ่งเราอาจจำแนกสิ่งอุดตันดังกล่าวได้คร่าวๆ ดังนี้

การอุดตันอันเกิดจากคราบไขมัน
สาเหตุโดยทั่วไปมักเกิดจากการสะสมของคราบไขมันทีละน้อยเมื่อน้ำมันรวมตัวกับน้ำในสภาพที่เป็นด่างจะทำให้เกิดการจับตัวแข็งขึ้น และสะสมมากๆขึ้นเรื่อยๆ ระยะแรกท่อจะเริ่มตีบส่งผลให้น้ำเสียระบายได้ช้าลง และในที่สุด ท่อระบายน้ำก็จะถูกอุดตันโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้น้ำเสียระบายต่อไม่ได้ และไหลย้อนกลับสู่ปากท่อ การอุดตันจากไขมันอาจเกิดที่ตำแหน่งเดียว หรือ หลายตำแหน่งภายในท่อระบายน้ำก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดในแนวราบ และ จุดข้องอ

ไขมัน

การแก้ไขปัญหาการอุดตันอันเกิดจากคราบไขมัน อาจจะใช้เครื่องทะลวงแบบสายเคเบิ้ล โดยเลือกหัวทะลวงแบบ Cutter ก็ได้ แต่การทำงานด้วยวิธีนี้เปรียบเสมือนการคว้านรูผ่านสิ่งอุดตัน ไม่ได้ขจัดคราบไขมันออกทั้งหมด ส่งผลให้ในระยะยาวจะเกิดการอุดตันขึ้นมาอีก ดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสม คือ เครื่องทะลวงแบบแรงดันน้ำ (Water Jetter) เพราะ สามารถขจัดคราบไขมันที่ติดตามผนังท่อได้หมด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในอนาคต

การอุดตันอันเกิดจากวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ
วัตถุแปลกปลอมอื่นๆ โดยทั่วไปอาจจะหมายถึง เศษผม, เศษหลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก, เศษผ้า หรือแม้กระทั้ง ผ้าอนามัย และ กระดาษชำระ การอุดตันลักษณะนี้ อาจเกิดตามจุดข้องอต่างๆ บางครั้งอาจจะส่งผลแบบฉับพลัน ทำให้น้ำเสียระบายไม่ได้ใน หรือ ระบายได้ช้าโดยทันที

หัวเกี่ยวเศษ

การแก้ปัญหาการอุดตันประเภทนี้ คือใช้เครื่องทะลวงท่อแบบสายเคเบิ้ล และ เลือกหัวทะลวงแบบ เกี่ยวเศษ (Auger) เพื่อดึงวัตถุแปลกปลอมเหล่านั้นขึ้นมาทิ้งภายนอก และ ล้างผนังท่อ ด้วยเครื่องทะลวงแบบแรงดันน้ำ

การอุดตันอันเกิดจากรากไม้
โดยส่วนมากการอุดตันประเภทนี้มักจะเกิดกับระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกอาคาร รากไม้มกจะงอกแทรกเข้ามาระหว่างรอยร้าวของท่อ หรือ รอยต่อท่อ เมื่อรากไม้แทรกเข้ามาในท่อแล้ว รากไม้จะแตกแขนงเร็วมาก ในไม่ช้า ท่อก็จะอุดตันโดยสมบูรณ์

หัวตัดเศษ

การแก้ไข ใช้เครื่องทะลวงท่อแบบสายเคเบิ้ล และ เลือกหัวทะลวงท่อ แบบใบเลื่อยตัด แต่อย่างไรก็ตาม ควรที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ต้นไม้บริเวณดังกล่าว และ ท่อระบายน้ำจุดที่มีช่องว่าง เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีกใน

อนาคต

การอุดตันอันเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี
การติดตั้งระบบท่อที่ไม่ถูกวิธี อาจจะส่งผลให้การระบายน้ำเสียเป็นไปได้ไม่ดี ทำให้เกิดการหมักหมม ของตะกอนได้ง่าย การใช้เครื่องทะลวงท่อแก้ไขปัญหา ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งในระยะยาว ควรทำการเปลี่ยนระบบท่อใหม่ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น